Capitolo 1

1. Su, tutti alla Baia dell’Asino!

Edizione Italiana

 

Annou, tout moun ka alé Lans-a-Làn!
An jenn Alman (A) ka mandé an jennfi ki ka rété Matinik (B) ki manniè i pé alé Lans-a-Làn. Un giovane tedesco (A) chiede a una ragazza di Martinica (B) come può andare alla Baia dell’Asino.
A Eskizé mwen, mwen pou alé Lans-a-Làn. Ki manniè man pou fè ? Scusa, devo andare alla Baia dell’Asino. Come devo fare?
B Sa fasil. Si ou pran isi-a aladésant, ou ka rivé anlè Malekòn-la. Sé laba-a. Ou ka wè’y ? Bato-a sé lot koté lari-a. Ou ka pran prèmié-a ki ka pati a. È facile. Se prendi questa discesa, arrivi sul Malecon. È laggiù. Lo vedi? Il traghetto è dall’altro lato della strada. Prendi il primo che parte.
A Mèsi anpil. An lot soley. Molte grazie. Arrivederci.
B An lot soley (…) Hm, eskizé mwen, man pé pozé’w an ti kèsion ? Arrivederci. (…) Hm, scusami, ti posso fare una domanda?
A Pa ni pwoblem. Certamente!
B Ou pa moun isi-a ? Tu non sei di qua?
A An-an, mwen Alman. Poutji ? No, sono tedesco. Perché?
B Pas ou ka palé kréyol Matinik. Papa’w matinitjé oben manman’w ? Perché parli il creolo della Martinica. Tuo padre è martinichese o tua madre?
A Awa, papa-mwen épi manman-mwen Alman tou lé dé. No, mio padre e mia madre sono entrambi tedeschi.
B Mwen pa ka konprann. Ki manniè ou fè pou palé kréyol ? Non capisco. Come fai a parlare il creolo?
A Eben… Eh…

.