Capitolo 4

4. Europa

Edizione Italiana

 

L’Ewop {}
. Sébastiàn ka prézanté Marijozé zanmi’y ki sòti Paris, Milan, Séville épi Amsterdam. Sebastian (S) presenta a Marie-José i suoi amici di Parigi, Milano, Siviglia e Amsterdam.
S Marijozé, mi Dario ki sòti Milan, Charlot ki sòti Amsterdam, Karmèn ki sòti Séville épi Féliks ki sòti Paris. Yo rivé yè. Manmay, mi Marijozé ! Marie-José, questi sono Dario di Milano, Charlotte di Amsterdam, Carmen di Siviglia e Félix di Parigi. Sono arrivati ieri. Ragazzi, questa è Marie-José.
. O lwen ou ka tann moun ka prézanté kò-yo : Bien bonjou, man sé Karmèn. – Anchanté ! É wou ? Charlot ? Anchanté. – Sé ki moun ? – Man fini jwenn li. Manzel an zafè’y. – Es i ka vini Lans-a-Làn épi nou ? – An-han. Da lontano si sentono delle persone che si presentano: Ciao, sono Carmen. – Piacere! E tu? Charlotte? Piacere! – Chi è? – L’ho appena incontrata. È favolosa. – Viene con noi alla Baia dell’Asino? – Sì.
MJ Almagn, Frans, Oland, Espagn, Itali, Sardegn. Nou sé l’Ewop ! (…) Atann… pa ni Anglé ? Germania, Francia, Olanda, Spagna, Italia, Sardegna. Siamo l’Europa! (…) Aspetta … non c’è un inglese?
D Pa ni Anglé ! Epi i bon konsa, sa zot di ? Yo ankò pli folmanté ki sé Méritjen-an ! Yo lé kité l’Ewop ? Kité yo alé ! Non c’è (neanche) un inglese! E va bene così, che dite? Sono ancora più pazzi degli americani! Vogliono lasciare l’Europa? Che vadano!
MJ Ou fout ni rézon, boug-mwen ! Nou pa bizwen yo. Nou ka rété ant nou. Zot isi-a pou an program Erasmus ? Hai veramente ragione, amico mio! Non abbiamo bisogno di loro. Restiamo tra noi. Siete qui per un programma Erasmus?

.