Capitolo 8

8. Martinique GigaVacanze (cont.)

Edizione Italiana

 

Matinik GigaVakans (lasuit)
. Marijozé ka palé an téléfòn. Marie-José parla al telefono.
(…) An-han, Madanm, mwen toujou la épi’w. (…) Sì, signora, sono sempre qui con Lei.
(…) Ok, mwen matjé tout bagay-la: dépi le 18 févriyé rivé o 11 mars lakay-nou, Can’ Hibiscus, atè Maren épi dépi le 11 o 18 févriyé kay kanmarad-mwen Gilem. (…) Va bene, ho segnato tutto: dal 18 febbraio all’11 marzo a casa nostra, Can’ Hibiscus, a Le Marin, e dall’11 al 18 febbraio nella casa del mio amico Guglielmo.
Mwen ka otjipé di tout bagay (…) San problem, nou pé vini jwenn ou laéwopò. A ki lè ou ka rivé ? (…) Mi occuperò di tutto. (…) Certo, possiamo venire a prenderLa all’aeroporto. A che ora arriva? (…)
Atann, mwen ka matjé sa… Ou ké sòti Paris, ou ké rivé a 4è 10 épi Air Caraïbes. Aspetti, lo segno. Arriverà da Parigi, arriverà alle 4:10 con Air Caraïbes.
Konbien sa ké fè’w ? Oh, mem pri épi an taksi, mé nou ké ni tan fè konésans an chimen. (…) Quanto Le costerà? Oh, lo stesso prezzo di un taxi, ma avremo il tempo di conoscerci durante il tragitto. (…)
Ok… nou ké fè konsa. Pa pè, mwen ké laéwopò ka atann ou. Va bene, faremo così. (…) Non si preoccupi, sarò all aeroporto ad aspettarLa.
. Marijozé ka tounen pa bò Dario. Marie-José ritorna da Dario.
MJ Eskizé mwen, sé té an kliyan. Scusami, era una cliente.
D Si mwen bien konprann, ou ka lwé kay vakans osi ? Se capisco bene, affitti anche delle case di vacanza?
MJ Délè. Ogni tanto.
C Sé kay-la sé ta’w ? Sono tue le case?
MJ Awa ! Mwen ka lwé kay moun ba yo, pou fè an ti lajan. Pa plis ki sa ! No, no! Affitto le case degli altri (per loro) per fare un po’ di soldi. Nient’altro!
C Aha… Ou ni bon lajan, alò ! Aha… quindi hai un sacco di soldi!
. Tout moun ka pété ri. Tutti scoppiano a ridere.

.