Capítulo 1

1. Venga, ¡todos a la Bahía del Burro!

Edición Española

 

Annou, tout moun ka alé Lans-a-Làn!
An jenn Alman (A) ka mandé an jennfi ki ka rété Matinik (B) ki manniè i pé alé Lans-a-Làn. Un joven alemán (A) le pregunta a una joven de Martinica (B) qué tiene que hacer para llegar a la Bahía del Burro.
A Eskizé mwen, mwen pou alé Lans-a-Làn. Ki manniè man pou fè ? Por favor, tengo que ir a la Bahía del Burro. ¿Cómo tengo que hacer?
B Sa fasil. Si ou pran isi-a aladésant, ou ka rivé anlè Malekòn-la. Sé laba-a. Ou ka wè’y ? Bato-a sé lot koté lari-a. Ou ka pran prèmié-a ki ka pati a. Es fácil. Si bajas aquí, llegas al Malecon. Está ahí. ¿Lo ves? El ferri está del otro lado de la calle. Toma el primer che sale.
A Mèsi anpil. An lot soley. Muchas gracias. Adiós.
B An lot soley (…) Hm, eskizé mwen, man pé pozé’w an ti kèsion ? Adiós. (…) Hm, perdona, ¿puedo hacerte una pregunta?
A Pa ni pwoblem. ¡Cierto!
B Ou pa moun isi-a ? ¿Tú no eres de aqui?
A An-an, mwen Alman. Poutji ? No, soy alemán. ¿Por qué?
B Pas ou ka palé kréyol Matinik. Papa’w matinitjé oben manman’w ? Porque hablas el criollo de Martinica. ¿Tu padre es martiniqués o tu madre?
A Awa, papa-mwen épi manman-mwen Alman tou lé dé. No, mi padre y mi madre son alemanes todos los dos.
B Mwen pa ka konprann. Ki manniè ou fè pou palé kréyol ? No entiendo ¿Cómo haces para hablar criollo?
A Eben… ¡Ya!…

.