Chapter 5

5. Europe (cont.)

Island Edition

 

Download PDF

.

. Pa ni Anglé ! No English!
MJ Ou fout ni rézon, boug-mwen! Nou pa bizwen yo. Nou ka rété ant nou. Zot isi-a pou an program Erasmus ? You’re damn right, my friend! We don’t need them. Let’s stay between us. Are you here with an Erasmus program?
D An-han, man wè atè linivèsité yo ka fè an kour kréyol. Asiparé la ni bon moun. Yes, I found out that at the University they offer (do) a creole course. It seems that there are a lot of people.
MJ Eramus, sé an bel bagay mem ! Yo di mwen Fodfwans adan sé vil-la sé jenn-lan pisimié. Erasmus is a super thing. People told me that Fort-de-France is among the cities where young people want to go most.
D E ou pé konprann yo ! Fodfwans sé an gran vil ! And you can understand them ! Fort-de-France is a metropolis!
MJ Moli, moli ! Mé sa vré sé an bel ti vil. Slow down! But it’s true, it’s a nice town.
D Kisa nou kay fè atjelman ? Man anvi pran pié-mwen laplaj, najé, bwè an ti ponch… And now, what do we do? I would like to enjoy the beach, swim, drink a ti’punch.
MJ Mi lotobis-la. Annou alé, Lans-a-Làn, nou ka vini !  Zot ké jwenn zanmi-mwen laba-a. Zot ké wè, yo an zafè-yo. Look, the bus. Let’s go. Donkey Bay, we’re comin!. You’ll meet my friends there. You’ll see, they are super cool.

.