Kapitel 3

3. Kreolisch auf dem Handy (2)

Deutsche Ausgabe

 

Kréyol Matinik anlè powtab-la (lasuit)
. An jennfi Matinik (B) ka palé épi an jenn touris alman (A). Eine junge Frau aus der Martinique (B) spricht mit einem jungen deutschen Touristen (A).
B Manman, manman, manman ! Sa pa posib ! Bon kréyol ki la ! Ti kréyol-nou an ! Wow! Das gibt’s nicht! Richtiges Kreolisch. Unser Kreolisch (von der Martinique)!
A Mé wi, sé an madanm Matinik épi an Alman ki fè tousa. Non madanm-lan sé Marijozé. Doch, doch, das haben eine Frau aus der Martinique und ein Deutscher gemacht. Der Frau heißt Marijozé.
B Marijozé ? Ébé, mem non épi mwen ! Marijozé? Na so was, gleicher Name wie ich!
A E mwen, non-mwen sé Sébastien. Und ich bin Sebastian.
B Kontan konnet ou, Sébastien. E lot Marijozé-a, sé ki moun ? Freut mich, dich kennenzulernen, Sebastian. Und die andere Marijozé, wer ist das?
A Sé li ki fè Ti lison asou Martinique 1ère. Das ist die, die Ti lison auf Martinique 1ère gemacht hat.
B Mé wi… man ka wè ki moun ! Ou sav, bagay-tala ka entérésé mwen. Mwen té ké enmen gadé sa pli bien. Kon mwen té ka alé Lans-a-Làn mwen itou, nou ka alé ansanm ? Ah ja… ich sehe, wer sie ist. Weißt du, dieses Ding interessiert mich. Ich möchte mir das besser ansehen. Da ich gerade auch zur Esels-Bucht fuhr, sollen wir zusammen fahren?
A San problem, mé man ka atann détwa kanmarad. A ! mi yo, yo ka rivé. Gerne, aber ich warte auf einige Freunde. (…) Ah, da sind sie, sie kommen.
B Sé dé fi-a épi sé dé boug-tala ? Bel pasaj…. Die zwei Mädchen mit diesen zwei Typen? Super…

.